سوالات و مشکلات متداول پرستاشاپ 1.7

در این بخش سوالات پرتکرار در مورد پرستاشاپ نسخه 1.7 قرار میگیرد

لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید

تاپیک های این انجمن
 • 1 پاسخ

154 Views


افزودن قالب

 • 0 پاسخ

96 Views

 • پرطرفدار  14 پاسخ

1503 Views


 • 8 پاسخ

243 Views • 1 پاسخ

115 Views


 • 1 پاسخ

80 Views


 • 10 پاسخ

410 Views


 • 6 پاسخ

288 Views


 • 1 پاسخ

203 Views


 • 1 پاسخ

125 Views


 • 1 پاسخ

292 Views


 • 1 پاسخ

122 Views • 0 پاسخ

253 Views • 2 پاسخ

291 Views
 • 1 پاسخ

207 Views


 • 1 پاسخ

199 Views


 • 3 پاسخ

289 Views


Fatal, Fatal error, error, مشکل و 5 ...

 • 1 پاسخ

245 Views


 • 6 پاسخ

1063 Views