1. مقدمه
  2. آموزش نصب و دانلود
  3. آموزش ­کار با ماژول
  4. شرایط خدمات و پشتیبانی

مقدمه

برخی از  مدیران سایت ها بسته به نوع محصولاتی موجود در فروشگاهشان، تمایل به داشتن ماژول جستجویی فراتر از ماژول پیش فرض پرستاشاپ دارند. ماژولی که با آن بتوانند موارد مورد نظرشان را برای جستجو مشخص کنند و در هر شاخه از فروشگاه جستجویی متفاوت داشته باشند. شما با استفاده از این ماژول می توانید برای هر شاخه جستجویی مجزا براساس ویژگی و مشخصه ها داشته باشید. 

جهت تهیه این ماژول به این لینک مراجعه کنید