1. شروع کار با پرستاشاپ 1.6
  2. ارتقاء پرستاشاپ
  3. راهنمای کاربری

پرستاشاپ 1.6

با مقایسه نسخه های قدیمی تر پرستاشاپ ماننده پرستاشاپ 1.4 و 1.5 با پرستاشاپ 1.6 متوجه می شویم که تا چه میزان این نسخه بهینه شده و دارای قابلیت های بیشتریست. پرستاشاپ 1.6 انقلابی در زمینه نرم افزارهای متن باز بود که باعث دگرگونی تجارت الکترونیک دنیا شد. در این بخش می توانید راهنما و مستندات کار با پرستاشاپ 1.6 را فرا بگیرید.