پیشتر در این خبر گفته شد که مسئولیت نظارت و اعمال راست چین سازی‌های پرستاشاپ ۱.۷ از طرف سازنده این فروشگاه ساز به آی‌پرستا محول شده است. اکنون خوشحالیم که پس از چندماه گفتگو و مکاتبه نقشه راه بومی سازی پرستاشاپ توسط آی‌پرستا تهیه و ارسال شده و مورد تایید پرستاشاپ قرار گرفته است.

اکنون توسعه‌دهندگان پرستاشاپ به خوبی با همه چالش‌ها و روش‌های راست‌چین سازی آشنا شده و درک کافی برای حل این چالش‌ها توسط روش‌های پیشنهادی به دست آورده‌اند. از بین روش‌های پیشنهاد شده توسط آی‌پرستا و حتی سایر توسعه دهندگان از ایران و کشورهای دیگری مانند تونس روش پیشنهادی آی‌پرستا به خوبی مورد استقبال سرپرست توسعه دهندگان پرستاشاپ قرار گرفت.

به زودی نقشه راه و مسیر بومی‌سازی پرستاشاپ برای زبان‌های راست چین توسط پرستاشاپ (سایت رسمی) اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین بخش اولیه و اصلی این بومی سازی توسط آی‌پرستا در گیت‌هاب پرستاشاپ ثبت خواهد شد.

(0 رای)
0 5 1 0
هیچ دیدگاهی وجود ندارد